job

Bij Duo for a Job begeleiden 50plussers jongeren naar een job (video)

Duo for a Job Eliaertsstraat Borgerhout TV VDAB

BORGERHOUT - De in Borgerhout gevestigde organisatie Duo for a Job brengt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond in contact met 50-plussers. Zij zetten als vrijwilliger hun professionele ervaring in om deze jongeren te begeleiden naar werk, opleiding of een stage. Duo for a job viert deze week haar vijfjarig bestaan in de provincie Antwerpen waar het al meer dan 700 duo’s vormde.

Subscribe to RSS - job