Sommigen mogen niet gaan stemmen in Borgerhout

BORGERHOUT – De oproepingskaarten voor de verkiezingen van 25 mei zijn deze week in de brievenbussen van Borgerhout gevallen. Verschillende inwoners  keken raar op toen ze op de kaart zagen dat ze niet in een stembureau in het eigen district kunnen stemmen. Afhankelijk van waar ze wonen, moeten ze gaan stemmen in een stembureau in één van de andere districten van Antwerpen.

Naar Deurne, Berchem en Antwerpen

Een Borgerhoutenaar die altijd in het Xaverius-college zijn stem uitbracht, moet voor de verkiezingen van 25 mei naar een stembureau in Deurne. Een bewoner van de Duivelshofstraat wordt verwacht in een stembureau in Berchem.  Er zijn ook oproepingskaarten die stembureau Atlas-2 in de Carnotstraat 110 in 2060 vermelden.

Geen vergissing

Volgens woordvoerder Dirk Delechambre van de stad Antwerpen bevatten deze oproepingskaarten geen vergissingen of fouten.  “Omdat het niet over districtsraadsverkiezingen gaat, moet de kiesverrichting van 25 mei niet op het grondgebied van het district zelf georganiseerd worden.” verduidelijkt hij.

Efficiëntere verdeling

Dat sommige mensen deze keer in andere districten moeten gaan stemmen, heeft volgens Delechambre alles te maken met een efficiënte aanpak van de stembusgang. “Om lange wachttijden aan de stembureaus te vermijden, legde men van hogerhand de norm op van 900 kiezers per stembureau.” zegt hij.  Volgens hem heeft de stad Antwerpen die norm zelfs verscherpt naar 850 kiezers per stembureau. “Om alles beter te verdelen is het logisch dat mensen die dichtbij een stembureau in een ander district wonen daar ook gaan stemmen.” verduidelijkt Delechambre. Volgens hem is het best mogelijk dat sommige mensen van andere districten ook niet in hun eigen district zullen stemmen.

Meer stembureaus

Hij voegt eraan toe dat de stad Antwerpen in 2012 361 stembureaus op 151 verschillende locaties had voorzien. “We hebben dit nu uitgebreid naar 385 stembureaus op 160 locaties.” aldus Delechambre.