De hondenwei aan het Luitenant Naeyaertplein (video)

Tijdens de districtsraad van Borgerhout van 17 februari stelde Kristine Matheussen (N-VA) een mondelinge vraag over de hondenwei aan het Luitenant Naeyaertplein.

Uit de mondelinge vraag:

We stelden vast dat er op het Lt. Naeyaertplein een hondewei ingericht werd. Niet dat we per definitie tegen hondeweiden zijn, maar toch stellen we ons vragen bij de locatie
ervan.
 
Bij navraag op de administratie kon men mij niet meedelen:
1/ wanneer dit punt op de agenda is geweest?
2/ wanneer we dit goedgekeurd hebben?
 
Wij hopen alvast dat u ons hierover per duiding kan geven en stellen u daarom volgende vragen:
1/ Wanneer is hiervoor een beslissing genomen?
2/ op welk besluit is dit gebaseerd?
3/ Is er overleg geweest met de buurtbewoners?

 

Kristine Matheussen (N-VA) over de hondenwei aan het Luitenant Naeyaertplein