Stembureaus voor verkiezingen 2014 in woonzorgcentra en dienstencentra van Borgerhout (video)

BORGERHOUT - Raadslid Omar Al Jattari (Groen) diende een voorstel tot advies in om voor de verkiezingen van 2014 stembureaus in te richten in woonzorgcentra en dienstencentra.

 Al Jattari zei dat tijdens de gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen van 2012 er op 14 locaties van Zorgbedrijf Antwerpen voor het eerst stembureaus werden opgericht. Naast de ouderen konden ook de omwonenden in dit bureau komen kiezen.

Hij vroeg om voor de verkiezingen van 2014 aan de stad Antwerpen te vragen om dit project uit te breiden naar alle districten. Hij stelde voorts dat het toegankelijk maken van de verkiezingen voor iedereen zich niet tot de ouderen beperkt. “Ook personen met een beperking dienen hier bijzondere aandacht te krijgen.” zei hij.

Zijn voorstel werd unaniem goedgekeurd.

Omar Al Jattari vraagt stembureaus in woonzorgcentra en dienstencentra Borgerhout