Sp.a wil brief naar stadsbestuur over Park Spoor Oost en Sinksenfoor (video)

BORGERHOUT - Raadslid Els Delanoeije (sp.a) stelt voor dat het districtsbestuur per brief de stad vraagt om Park Spoor Oost als een groene recreatie- en parkzone te ontwikkelen en vervolgens bekijkt hoe de Sinksenfoor er een plaats kan in krijgen.

Alain Herremans (N-VA) onderlijnde in zijn reactie dat de juridische problematiek omtrent de Sinksenfoor tijdens het vorig stadsbestuur is ontstaan. Hij zei dat hij het voorstel van Delanoeije niet steunt. Hij steunt wel haar vraag aan AG Stadsplanning voor een toelichting aan de districtsraad.

Marc De Meyer (Vlaams Belang) zei in zijn interventie dat er nog niets beslist is en dat er gewoon ‘proefballonnekes’ opgelaten worden.

Districtsvoorzitter Marij Preneel (Groen) zei dat ze het voorstel van Delanoeije volmondig steunt. “Het is aan ons om Park Spoor Oost te claimen en aan de stad de voorwaarden te stellen aan dewelke wij willen meewerken aan het ontsluiten van een nieuw stuk Borgerhout’. zei ze.  

Ze voegde eraan toe dat het districtsbestuur van Borgerhout aan de stad zal vragen om eind februari 2014 een bewonersoverleg te organiseren. Ze schoof ook de noodzaak aan een studie omtrent de geluidsimpact, de parkeerdruk en mobiliteit naar voor. Preneel zei verder dat het districtsbestuur aan de stad garanties zal vragen voor participatie van de buurt in deze materies.  

Volgens Preneel is het bestuur van Borgerhout samen met het district Antwerpen een participatietraject aan het uittekenen met de grote spelers in de buurt, met nadien een denkdag en een klankbordgroep.

Els Delanoeije Park Spoor Oost graag in Borgerhout