Interpellatie over gemeenschapstuinen in Borgerhout (video)

BORGERHOUT – Raadslid Thomas Heiremans (Open VLD) stelde in de districtsraad van 16 december dat de twee tuintjes van ’t Gravinneke eerder op een open opslagplaats voor oude rommel lijken en dat ze blijkbaar niet vrij toegankelijk zijn. Hij stelde ook vast dat het tuintje aan de Gravinstraat meer gebruikt wordt als private parking.

In haar antwoord meldde districtsvoorzitter Marij Preneel (Groen) dat er voor deze gemeenschapstuinen een nieuwe gebruiksovereenkomst wordt opgesteld. Daarin staat onder andere dat deze tuinen verplicht opengesteld moeten worden voor de buurt, dat er één keer per jaar een opendeurdag moet zijn, en dat er geen dieren op mogen lopen.

Over  de problematiek rond ‘t Gravinneke verwacht Preneel beterschap aangezien het stuk grond langs de Gijselsstraat intussen aangekocht werd door VESPA.

Ze vermeldde ook dat er aan het dienstencentrum De Fontein een nieuwe gemeenschapstuin wordt voorbereid.

Thomas Heiremans interpelleert over de gemeenschapstuinen in Borgerhout