Nieuwe geluidsschermen voor Tuinwijk in Borgerhout (video)

vr 29 mei 2020 - 14:20 -- redactie

BORGERHOUT - Vanaf 13 juni 2020 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid in samenwerking met de stad Antwerpen met het plaatsen van nieuwe geluidsschermen langs de zuidkant van de E313, ter hoogte van de Tuinwijk in Borgerhout.

Hoger

De nieuw ontworpen geluidsschermen van 6 meter hoog dringen het geluid sterker terug en verhogen zo de leefbaarheid in de Tuinwijk. Dat effect hangt samen met onder andere de weersomstandigheden, de afstand van de geluidsschermen tot de woning en de hoogte van de woning.

“Wij hopen dat -als alles goed gaat- dat tegen 12 juli de mensen van de Tuinwijk stiller wakker worden, stiller kunnen leven en kunnen genieten van een lager geluidsniveau door het verkeer,” zegt Antwerps schepen voor leefmilieu Tom Meeuws aan Borgerhout TV.  De nieuwe geluidsabsorberende schermen zouden ook voor minder geluidsweerkaatsing richting het parkgebied van het Rivierenhof, aan de overzijde van de E313 zorgen.

Antwerpen betaalt 60 procent

De nieuwe schermen kosten in het totaal 2,5 miljoen euro. De stad Antwerpen betaalt anderhalf miljoen. De rest wordt door Vlaanderen betaald. “Ik hoop dat we deze samenwerking met Vlaams minister voor mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters verder kunnen zetten in andere geluidsknelpunten langsheen de A12 ter hoogte van Ekeren, Berendrecht en Zandvliet,” zei schepen Meeuws.

Maar eerst komt de Tuinwijk van Borgerhout aan de beurt.

De nieuwe geluidsschermen komen in de bocht van de E313 ter hoogte van de Tuinwijk, aan de noordzijde van de Weerstandlaan en de Griffier Schobbenslaan. De ‘geluidsmuur’ wordt niet alleen hoger maar ook langer. Langs de kant van de Jagersstraat en de Collegelaan worden de schermen verder doorgetrokken over een afstand van ongeveer 50 meter. De totale lengte van de nieuwe geluidsbarrière bedraagt ongeveer 600 meter.

Aluminium

De nieuwe geluidsschermen worden opgebouwd uit aluminium panelen, bevestigd in een metalen draagstructuur op een betonnen fundering. De aluminium panelen bevatten ook isolatie uit steenwol om geluid te absorberen. De geluidsschermen krijgen een groene kleur om zo weinig mogelijk op te vallen in de omgeving en zullen, zoals dat nu reeds het geval is, enkel zichtbaar zijn vanop de snelweg. De groenstrook tussen de Tuinwijk en de snelweg blijft behouden.

Werken in fasen

De aannemer zal op 13 juni starten met voorbereidende werken zoals het snoeien van groen en het rooien van bomen langs de werkzone. Het bestaande groen wordt zoveel mogelijk behouden. Ook worden in deze fase de oude geluidschermen afgebroken. De voorbereidende werken nemen twee weekends in beslag: 13-14 juni en 20-21 juni 2020.

Verkeershinder

Tijdens de voorbereidende weekends zijn er 3 rijstroken beschikbaar. Tijdens de eigenlijke werken zijn er slechts 2 rijstroken beschikbaar op weekenddagen. Op weekdagen blijven er altijd 3 rijstroken beschikbaar voor verkeer richting Hasselt. De oprit naar de E313 vanaf de Singel (R10) wordt tijdens de werken steeds afgesloten. Ter hoogte van de werfzone geldt er een tijdelijke snelheidsbeperking van 70 km/u. Voor het verkeer op de E313 richting Antwerpen is er nooit hinder.

Nieuwe geluidsschermen voor Tuinwijk in Borgerhout Borgerhout TV Tom Meeuws Vlaams minister voor mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters Vlaamse regering E313Nieuwe geluidsschermen voor Tuinwijk in Borgerhout Borgerhout TV Tom Meeuws Vlaams minister voor mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters Vlaamse regering E313Nieuwe geluidsschermen voor Tuinwijk in Borgerhout Borgerhout TV Tom Meeuws Vlaams minister voor mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters Vlaamse regering E313Nieuwe geluidsschermen voor Tuinwijk in Borgerhout Borgerhout TV Tom Meeuws Vlaams minister voor mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters Vlaamse regering E313Nieuwe geluidsschermen voor Tuinwijk in Borgerhout Borgerhout TV Tom Meeuws Vlaams minister voor mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters Vlaamse regering E313Nieuwe geluidsschermen voor Tuinwijk in Borgerhout Borgerhout TV Tom Meeuws Vlaams minister voor mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters Vlaamse regering E313