Verkeer op Plantin en Moretuslei over één rijstrook in elke richting (video)

wo 27 mei 2020 - 07:07 -- redactie

BORGERHOUT - Over de volledige lengte van de Plantin en Moretuslei moet het autoverkeer sinds maandag in beide richtingen over één rijstrook rijden. Het traject loopt van het stadspark tot aan de Singel. En dit zowel stadinwaarts als staduitwaarts.

Nieuwe rijstroken stadinwaarts

Dat is nodig voor de aanleg van de nieuwe rijstroken tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat richting stad. De Borgerhoutse zijstraten langsheen die werfzone zijn afgesloten. Kroonstraat en Montensstraat blijven wel bereikbaar. Deze tijdelijke verkeerssituatie geldt tot en met 10 juni.

Na 10 juni

Vanaf donderdag 11 juni werkt de aannemer enkel nog op de rijstroken stadinwaarts tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat. De kruispunten met de Kroonstaat en de Montensstraat, die steeds open bleven, worden dan vernieuwd. Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juni worden deze kruispunten afgesloten. Gedurende die week zijn dus alle zijstraten afgesloten ter hoogte van de werfzone.

Mercatorstraat

De vernieuwing van het kruispunt met de Mercatorstraat is ook op maandag 25 mei gestart. Hierdoor is de Mercatorstraat ter hoogte van de Plantin en Moretuslei afgesloten. De rijweg blijft afgesloten tot en met woensdag 10 juni. Fietsers en voetgangers kunnen daarentegen steeds het kruispunt blijven gebruiken.

Verkeer op de Belgiëlei of komende van Berchem dat normaal via de Mercatorstraat richting het centraal station rijdt, bereikt via de Van den Nestlei de Simonsstraat en zo het station. Voor bewoners in de Mercatorstraat en de Brialmontlei treft de aannemer de nodige maatregelen zodat de plaatselijke ontsluiting verzekerd is.

Meer informatie

Alle informatie over de heraanleg van de Plantin en Moretuslei staat op www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus.

 

 

Verkeer op Plantin en Moretuslei over één rijstrook in elke richting Borgerhout TV Wegen en verkeer Claude MarinowerVerkeer op Plantin en Moretuslei over één rijstrook in elke richting Borgerhout TV Wegen en verkeer Claude MarinowerVerkeer op Plantin en Moretuslei over één rijstrook in elke richting Borgerhout TV Wegen en verkeer Claude MarinowerVerkeer op Plantin en Moretuslei over één rijstrook in elke richting Borgerhout TV Wegen en verkeer Claude Marinower