Grote verkeershinder op komst in Borgerhout (video)

wo 26 jun 2019 - 17:50 -- redactie

BORGERHOUT - Vanaf maandag 1 juli wordt de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout richting stad voor alle verkeer afgesloten. Want daar wordt vanaf dan het op- en afrittencomplex Borgerhout aan de Antwerpse Ring volledig gerenoveerd.

Grote verkeershinder

De verkeerscirculatie in de omgeving van het complex zal grote hinder ondervinden. Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) raadt iedereen aan om nu al alternatieven te zoeken om de verkeershinder te vermijden. "Natuurlijk is het zo hoe beter mensen ingelicht zijn, hoe minder de hinder is. Hoe beter ze zich kunnen voorbereiden. Dat is ook ons doel om die hinder zo veel mogelijk te beperken," zegt hij aan Borgerhout TV. AWV heeft daarom in de ruime omgeving van het op- en afrittencomplex Borgerhout een 30.000-tal folders verspreid.

Zomermaanden

Deze zomer is eerst de noordkant aan de beurt. Dat zijn de rijstroken stadinwaarts en de afrit van de Ring voor verkeer dat vanuit het noorden komt. De werken duren tot eind augustus. De zuidkant wordt in de zomer van 2020 aangepakt.

Veiliger fietsen

Er komen brede fiets- en voetpaden. Aan het kruispunt met de singel komen ruime wachteilanden en tweerichtingsfietsoversteekplaatsen voor fietsers langs de Singel. Het kruispunt met het Ringfietspad wordt mee vernieuwd. De gevaarlijke bypasses aan het kruispunt met de Singel en aan de afrit komende van Antwerpen-Zuid verdwijnen. Afrit 3 Borgerhout wordt compacter ingericht. Op die manier zijn er minder conflicten tussen afslaand verkeer en fietsers.

Verkeersmaatregelen tijdens de zomervakantie (1 juli – 31 augustus)

Op de brug aan de noordkant (stadinwaarts) van het oprittencomplex is er geen verkeer mogelijk tussen de Luitenant Lippenslaan en het kruispunt met de Singel. Afrit 3 Borgerhout valt in de werkzone en is daardoor afgesloten. Tot eind augustus 2019 zijn er omleidingen voor auto- en vrachtverkeer richting de Plantin en Moretuslei.

Fietser en voetganger:

In beide richtingen over het bestaande fiets- en voetpad aan de zuidkant van de rijweg. De fietsoversteekplaats van het Ringfietspad blijft in gebruik.

Auto- en vrachtverkeer:

o             Staduitwaarts richting Deurne is er geen hinder.

o             Stadinwaarts vanuit Deurne rij je om via de Stenenbrug en de Singel.

o             Vanaf de Ring komende van het noorden via de eerstvolgende afrit 4 Berchem en de Singel.

o             Vanaf de Ring komende uit het zuiden via de Luitenant Lippenslaan richting Stenenbrug en de Singel.

o             De opritten richting de Ring blijven open, maar zijn enkel bereikbaar vanaf de Singel.

 

 

Grote verkeershinder op komst in Borgerhout Borgerhout TV Agentschap Wegen en Verkeer Luitenant Lippenslaan Plantin en Moretuslei Jef SchoenmaekersGrote verkeershinder op komst in Borgerhout Borgerhout TV Agentschap Wegen en Verkeer Luitenant Lippenslaan Plantin en Moretuslei Jef SchoenmaekersGrote verkeershinder op komst in Borgerhout Borgerhout TV Agentschap Wegen en Verkeer Luitenant Lippenslaan Plantin en Moretuslei Jef SchoenmaekersGrote verkeershinder op komst in Borgerhout Borgerhout TV Agentschap Wegen en Verkeer Luitenant Lippenslaan Plantin en Moretuslei Jef SchoenmaekersGrote verkeershinder op komst in Borgerhout Borgerhout TV Agentschap Wegen en Verkeer Luitenant Lippenslaan Plantin en Moretuslei Jef SchoenmaekersGrote verkeershinder op komst in Borgerhout Borgerhout TV Agentschap Wegen en Verkeer Luitenant Lippenslaan Plantin en Moretuslei Jef SchoenmaekersGrote verkeershinder op komst in Borgerhout Borgerhout TV Agentschap Wegen en Verkeer Luitenant Lippenslaan Plantin en Moretuslei Jef Schoenmaekers