Problematiek van de Tuinwijk (video)

di 18 feb 2014 - 16:39 -- redactie

Tijdens de districtsraad van Borgerhout van 17 februari diende districtsraadslid Nahima Lanjri (CD&V) een voorstel tot advies in over de problematiek van de Tuinwijk.

Uit het voorstel:

"De bewoners van de Tuinwijk hielden op woensdag 8 januari een actie. Concreet ging het om de buurtvereniging De Notenkrakers van de Tuinwijk. Nieuwe metingen tonen nl. aan dat het niveau van fijn stof in de wijk 70 microgram per kubieke meter bedraagt (norm ligt op 25) . En onderzoekers van de VUB toonden ook aan dat er geluidsoverlast is. Gemiddeld 68,6 decibel (norm Wereldhezondheidsorganisatie: 55). De geluidsmuren zijn dringend aan vervanging toe.
 
Voorstel van beslissing:
 
De districtsraad vraagt aan het stadsbestuur om:
1) op korte termijn te investeren in nieuwe geluidsmuren in de Tuinwijk en hiervoor de nodige middelen te reserveren;
2) in overleg met de Vlaamse regering werk te maken van de aanpak van het probleem van fijn stof en alvast te voorzien in een vast meetpunt aan de speeltuin;
3) na te gaan hoe een snelheidsbeperking of andere maatregelen soelaas kunnen brengen m.b.t. zowel de problematiek van fijn stof als geluidshinder;
4) op (middel)lange termijn werk te maken van de gedeeltelijke overkapping van de ring in Borgerhout ter hoogte van de E313;
5) een toelichting te komen geven op de districtsraad m.b.t. de plannen van de stad tot overkapping van de ring."
Nahima Lanjri (CD&V) over de problematiek van de Tuinwijk