Moorkensplein (video)

di 18 feb 2014 - 16:40 -- redactie

Tijdens de districtsraad van Borgerhout van 17 februari interpelleerde districtsraadslid Tom Claessens (pvda+) over het Moorkensplein.

Uit de interpellatie:

"Twee weken geleden verscheen er een krantenartikel over de stand van zaken van het Moorkensplein. In dit krantenartikel zegt de stadsschepen van stadsontwikkeling: "We kunnen snel van start gaan met de uitwerking van twee delen van het hele project: de vernieuwing en aanpassing van het oude districtshuis om er nieuwe loketten in onder te brengen en de heraanleg van het plein. Ik wacht op een signaal van het district over de plaats van een mogelijke parking."

De stadsschepen stelt hier dus dat hij enkel op antwoord van het district wacht over een ondergrondse parking, onder het Moorkensplein, of een bovengrondse in de Mellaertsstraat. Nog volgens het artikel zou de financiering gebeuren via crowdfunding.

Wij zijn tegen crowdfunding in dit dossier omdat het asociaal is. Mensen die het zich financieel kunnen veroorloven, kopen op die manier een stuk publieke ruimte, terwijl die al zo schaars is in Borgerhout. Wij willen een Moorkensplein waarop bomen kunnen geplant worden en een kinderdagverblijf in de Mellaertsstraat in plaats van een privéparking.
 
Ik heb volgende vragen:
  • Is crowdfunding wel een manier van financieren die past in een wijk waar toch ook minder kapitaalkrachtige gezinnen wonen? Zijn er überhaubt voldoende mensen bereid om in zo'n project te stappen?
  • Wat is het antwoord van het districtscollege? Ondergronds, bovengronds of misschien toch een andere locatie?
  • Betekent dit dan dat er concreet uitgewerkte plannen zijn, vergunningen aangevraagd werden?
  • Mag ik er van uit gaan dat we momenteel, om de stadsschepen te citeren, in een doemscenario zitten waarin fase 1 volledig zal worden uitgevoerd voor we aan fase 2 beginnen, zoals hij dit op de themacommissie van 4 juli stelde. Of is het momenteel nog steeds te vroeg om over eender welk scenario te spreken?

 

Tom Claessens interpelleert over het Moorkensplein