Wijkraden DR 17 februari (video)

di 18 feb 2014 - 16:39 -- redactie

Tijdens de districtsraad van 17 februari interpelleerde Sofie SAS (pvda+) over de wijkraden.

Uit de interpellatie:

"In december vonden er nog enkele bewonersvergaderingen plaats, waar het college de meerjarenplanning voorstelde. Een mooi sluitstuk op een succesvol jaar participatie en eveneens het aux sérieux nemen van iedereen die via de bewonersvergaderingen begin vorig jaar en via de site voorstellen indiende.

Mijn vraag hieromtrent is: hoeveel mensen namen deel aan deze vergadering en hoe werd deze geëvalueerd door het college?
Aansluitend hieraan, zou ik een stand van zaken willen omtrent de oprichting van de wijkraden, om de participatie in de wijken structureel te maken."
Sofie Sas (pvda+- interpelleert over de wijkraden