De verhuis van het administratief centrum naar het districtshuis (video)

di 18 feb 2014 - 16:39 -- redactie

Tijdens de districtsraad van 17 februari interpelleerde districtsraadslid Nahima Lanjri (CD&V) over de verhuis van het administratief centrum, de loketten van het district Borgerhout naar het districtshuis.

Uit de interpellatie:

"Een tijd geleden werd door het stadsbestuur beslist om in het kader van de heraanleg van het Moorkensplein, de loketten te verhuizen naar het districtshuis. Intussen zijn daarvoor ook al studies opgestart.

Vragen:
  • Wat is de stand van zaken hierbij?
  • Is dit plan definitief of worden er nog andere scenario’s onderzocht?
  • Hoever staat men met deze plannen?
  • Hoe zit het dan met de inrichting van het districtshuis? Zijn de plannen al definitief?
  • Welke aanpassingswerken zijn nodig? Wanneer start men daarmee? 
  • Wanneer voorziet men de verhuis?"
Nahima Lanjri (CD&V) over de verhuis van het administratief centrum naar het districtshuis