Parken voor Borgerhout (video)

di 18 feb 2014 - 16:39 -- redactie
Tijdens de districtsraad van 17 februari stelde districtsraadslid Els Delanoeije (s.pa) een mondelinge vraag over parken in Borgerhout.
 
Uit de mondelinge vraag:
 
".... Met deze beide actuele gegevens in het achterhoofd, wil ik volgende vragen stellen aan het districtsbestuur:
 
1. Vraag het stadsbestuur om een oplijsting van het aandeel nieuw te creëren groen dat in Borgerhout zal liggen.
2. Nodig schepen Van de Velde uit om een toelichting te komen geven aan de raadscommissie
a) over de invulling die het stadsbestuur geeft aan het begrip 'groen en park'
b) over hoe dit strookt met de plannen om de site Spoor Oost grotendeels te verharden in functie
van de Sinksenfoor
Els Delanoeije (s.pa) over parken in Borgerhout