Borgerhout adviseert negatief over nieuw werkkader adviesraden (video)

wo 2 okt 2013 - 09:09 -- redactie

BORGERHOUT - Het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen keurde op 8 maart 2013 een voorstel goed tot vernieuwde aanpak van inspraak en advies. Het werd ter kennisgeving voorgelegd aan de negen districtscolleges van Antwerpen.

De districtsraad van Borgerhout van voorbije maandag bracht over dit voorstel een negatief advies uit.

Borgerhout adviseert negatief over nieuw werkkader adviesraden