Eerste BreekUIT was groot succes (video)

za 24 okt 2020 - 12:41 -- redactie

BORGERHOUT/ANTWERPEN - “Wij doen vandaag BreekUIT. Ja, we willen de straat een beetje vergroenen want anders is het hier alleen maar steen en beton. Dat is niet zo tof. Ik denk dat dat leuker is om in te wonen,” vertelt Gitte Seghers van de Van Daelstraat in Borgerhout.

Buurvrouw Mieke Van Raemdonck treedt haar bij. “Wij gaan een aantal stenen uit de straat halen. Daar maken we dan geveltuintjes van om de straat te vergroenen. Hoe meer stenen, hoe warmer in de stad. Dus we halen de stenen weg. Als het groener wordt, wordt het minder warm,” legt Mieke uit.

Eerste editie van BreekUIT

BreekUIT is een initiatief van de stad Antwerpen om de stad te ontharden en weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Want minder stenen en meer groen zorgen voor:

  • een meer leefbare en aangenamere stad,
  • meer regenwaterinfiltratie en een gezonder grondwaterpeil,
  • minder wateroverlast bij zware regenval,
  • meer afkoeling ‘s nachts tijdens een hittegolf,
  • meer biodiversiteit.

Veel deelnemers

Niet minder dan 496 particulieren en 30 organisaties en scholen braken zaterdag verhardingen uit en vroegen plantjes aan tijdens dit eerste onthardingsinitiatief van de stad Antwerpen, in samenwerking met de districten en de vzw Klimplant.

Dat het nuttig is om scholen en organisaties te betrekken bij onthardingsacties, is duidelijk af te leiden uit het feit dat zij maar liefst 2375 vierkante meter verharding uitbraken.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Ik ben enorm blij met de respons van onze inwoners op de oproep. Je merkt dat mensen op zoek gaan naar groen in hun buurt en daar ook zelf de handen voor uit de mouwen willen steken. Zelf de stad ontharden maakt haar klimaatrobuust en dat sluit perfect aan bij de acties die het stadsbestuur onderneemt. De organisaties en scholen die zich mee inzetten voor BreekUIT tonen aan dat ook samen aan een groenere stad werken in trek is.”

Geveltuinen

De stad wil het voor iedere Antwerpenaar zo makkelijk mogelijk maken om zijn eigen omgeving te vergroenen. Zo moet er geen vergunning aangevraagd worden voor een geveltuin. Iedere Antwerpenaar mag er een aanleggen, als er een vrije doorgang van minstens 1,3 meter overblijft. Alle voorwaarden zijn te vinden op www.antwerpen.be/gevels.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Ontharding is een belangrijke Antwerpse beleidsprioriteit die ook in het nieuwe Klimaatplan 2030 vervat zal zitten. De stad telt vele verharde voortuinen, stadskoeren of gevels met mogelijkheden tot ontharding. De stad werkt momenteel dan ook een innovatief premiestelsel uit voor alle Antwerpse perceeleigenaars om sneller tot betere en meer efficiënte resultaten te komen.”

Alle informatie over BreekUIT is te vinden op www.antwerpen.be/breekuit.

Districten

Ontharden krijgt ook op verschillende manieren ondersteuning vanuit de districten. Zo zijn er bijvoorbeeld groenslingers in Borgerhout, bij Ding Dong Deurne, Berchem Buurt of de Buurtbouwers in Wilrijk, allemaal initiatieven die lokaal aan meer groen werken.

Borgerhout

In Borgerhout is men al langer bezig met vergroening en ontharding. Zo kwamen er sinds 2019 54 groenslingers en 163 klimhulpen bij in de Borgerhoutse straten. En er werden ook 98 extra bomen aangeplant.

Eerste BreekUIT was groot succes Tom Meeuws Borgerhout TV Van Daelstraat vergroenen Ecohuis onthardenEerste BreekUIT was groot succes Tom Meeuws Borgerhout TV Van Daelstraat vergroenen Ecohuis onthardenEerste BreekUIT was groot succes Tom Meeuws Borgerhout TV Van Daelstraat vergroenen Ecohuis onthardenEerste BreekUIT was groot succes Tom Meeuws Borgerhout TV Van Daelstraat vergroenen Ecohuis onthardenEerste BreekUIT was groot succes Tom Meeuws Borgerhout TV Van Daelstraat vergroenen Ecohuis onthardenEerste BreekUIT was groot succes Tom Meeuws Borgerhout TV Van Daelstraat vergroenen Ecohuis onthardenEerste BreekUIT was groot succes Tom Meeuws Borgerhout TV Van Daelstraat vergroenen Ecohuis onthardenEerste BreekUIT was groot succes Tom Meeuws Borgerhout TV Van Daelstraat vergroenen Ecohuis ontharden