..

Stadscollege zorgt voor 240 extra plaatsen in scholen in de buurt (video)

ANTWERPEN/BORGERHOUT - Gedurende vele jaren lag het perceel aan de Kerkstraat er verkommerd bij. Een ontwikkelaar had het gekocht voor de realisatie van een woonproject, maar door het in voege treden van het RUP 2060 kon dat niet meer gerealiseerd worden.

Schooluitbreiding

Sint-Norbertus Groenstraat was van bij het begin geïnteresseerd in dit perceel, maar vanwege financiële beperkingen kon de school niet tot aankoop overgaan. Tot het stadscollege in de bres sprong.

Schepen voor Onderwijs

Met het oog op de realisatie van onderwijsplaatsen overtuigde schepen voor onderwijs Claude Marinower het stadscollege om extra middelen vrij te maken voor het ontmijnen van zulke dossiers. Concreet gaat het over 18 miljoen euro waarvan een deel gebruikt werd voor de aankoop van de grond in de Kerkstraat. Het stadscollege heeft deze grond nu voor 40 jaar in erfpacht aan het schoolbestuur gegeven. Hierdoor kan de basisschool uitbreiden met 3 klassen en starten met een middenschool met 6 klassen. "Dat biedt een oplossing voor 96 kinderen uit het bassisonderwijs en op termijn 144 in het secundair. In het totaal dus 240 plaatsen waarmee we Sint-Norbertus Groenstraat en Instituut Maris Stella uit de nood helpen," zegt de tevreden schepen voor Onderwijs Claude Marinower.

Sporthal op Moorkensplein?

De scholen krijgen ook een turnzaal. Maar voor de inplanting van een grote sportzaal is het perceel echter te klein. "Als alternatief denken we aan een semi-ondergrondse sporthal op het Moorkensplein die dan ook door het brede publiek kan gebruikt worden," zegt marinower. Een tweede alternatief is de ingebruik­name van de verlaten sporthal van Sint Henricus in de Dambruggestraat.

Stadscollege zorgt voor 240 extra plaatsen in scholen in de buurt Borgerhout TV Stadscollege zorgt voor 240 extra plaatsen in scholen in de buurt Borgerhout TV Stadscollege zorgt voor 240 extra plaatsen in scholen in de buurt Borgerhout TV Stadscollege zorgt voor 240 extra plaatsen in scholen in de buurt Borgerhout TV Stadscollege zorgt voor 240 extra plaatsen in scholen in de buurt Borgerhout TV Stadscollege zorgt voor 240 extra plaatsen in scholen in de buurt Borgerhout TV Stadscollege zorgt voor 240 extra plaatsen in scholen in de buurt Borgerhout TV