..

AWV plant vrijgave Antwerpse ring tegen donderdagochtend 6u00

BORGERHOUT - Op de Antwerpse ring (R1) heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) deze avond een test uitgevoerd om de bovenste laag van het besmeurde wegdek ter hoogte van Borgerhout te verwijderen.

Proefstrook

Met gespecialiseerde freesmachines werd over een proefstrook van 100 meter een zeer dunne laag van het wegdek gefreesd. Vervolgens werd op deze proefstrook een nieuwe stroefheidsmeting uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn positief.

Heel de nacht

AWV zal  deze nacht de rest van het besmeurde wegdek op dezelfde manier aanpakken en wil voor 6u morgenochtend de werken afronden.

Kernboringen

Het agentschap voerde woensdag op de ring kernboringen uit. Daaruit bleek dat de doorsijpeling van het gelekte product in het betonnen wegdek minimaal is. Om het betonnen wegdek niet te beschadigden en ervoor te zorgen dat er nadien geen verdere herstellingen nodig zijn, besliste AWV om een zeer dunne laag van het wegdek fijn te frezen met behulp van gespecialiseerde freesmachines. Deze methode werd eerst getest op een strook van ongeveer 100 meter. Op deze strook werd meteen daarna een nieuwe stroefheidsmeting uitgevoerd. De aanpak met het frezen blijkt succesvol en zal nu uitgebreid worden over de volledige strook van 1,1 km.

Werken tegen de klok

Na het frezen van de volledige strook, zullen ook nog de markeringen opnieuw aangebracht moeten worden. Dat gebeurt aansluitend op de freeswerken. Het Agentschap Wegen en Verkeer hoopt de werken voor 6u morgenochtend volledig te kunnen afronden, zodat de ring net voor de ochtendspits opnieuw vrijgegeven kan worden.