..

Borgerokko Maffia onder vuur (video)

BORGERHOUT - In zijn bestseller “Borgerokko Maffia” beschrijft schrijver Raf Sauviller Borgerhout als een district dat de voorbije jaren tot Coke City evolueerde. Een plek waar jonge, met cocaïnehandel rijk geworden criminelen de lakens zouden uitdelen.

Goede naam

Het boek heeft het onder andere over Said F. uit Borgerhout die in 2014 een poging tot liquidatie in de Rapido Snack in de Paleisstraat overleefde. Volgens Sauvilier was de man lid van de Borgerhoutse Turtles en op de vlucht voor Nederlandse drugscriminelen. Said F. vindt dat sommige passages over hem zijn goede naam aantasten en schakelde een advocaat in. “Mijn cliënt vraagt dat die passages verwijderd worden omdat ze niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Men schildert hem in het boek af als iemand die betrokken zou zijn bij een heel aantal wanpraktijken. Maar dat is zeker niet het geval. Op dit ogenblik is die man er absoluut niet mee gediend dat dergelijk zaken in een boek verspreid worden,” zegt zijn advocaat meester Tim Smet.

De advocaat van Sauviller argumenteert echter dat Said F. zijn goede naam al langer kwijt was. Maar de advocaat van Said F. betwist dat. “Als we kijken naar de werkelijkheid en de veroordelingen die die man zou opgelopen hebben dan is het zeker niet de man zoals hij beschreven wordt in het boek,” voert meester Tim Smet aan.

Van Antwerpen naar Gent

De zaak werd ingeleid bij de rechtbank van Antwerpen. Maar die verwees het dossier door naar de rechtbank van Gent. Het is niet duidelijk wanneer hierover een uitspraak volgt. Van het boek Borgerokko Maffia zouden sinds de publicatie in april van dit jaar al 7.000 exemplaren verkocht zijn.

Borgerokko Maffia onder vuur Borgerhout TV