..

Grote hinder op Luitenant Lippenslaan richting stad (foto)

BORGERHOUT - Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte voorbije maandag met de verlenging van de voorsorteerstroken op de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout. Het gaat over de  voorsorteerstrook naar de oprit van de Ring (R1) en voorsorteerstrook voor de afslag naar de Singel (R10) voor verkeer uit de richting van de Herentalsebaan (N116). Deze verlenging moet de verkeersveiligheid en de doorstroming verbeteren. Tijdens de werken kan het verkeer plaatselijk maar over één rijstrook langs de werf rijden. Dit zal voor veel hinder zorgen. De werken duren 2 weken.

Veiligheidsingreep

De voorsorteerstroken voor verkeer dat vanuit de Luitenant Lippenslaan naar de Singel of de Ring wil kunnen op drukke momenten het verkeer vaak niet slikken. Daardoor staat het afslaand verkeer nog te vaak aan te schuiven op de rijstrook van het doorgaand verkeer.  Dit zorgt voor hinder voor het doorgaand verkeer en voor verkeersonveilige situaties. Hier wil het Agentschap Wegen en Verkeer iets aan doen. Door een deel van de middenberm weg te nemen en de afslagstroken te verlengen kunnen meer auto’s hiervan gebruik maken. Daarmee zorgen we ervoor dat het verkeer vlotter en veiliger kan doorrijden.

2 weken hinder

De werken duren ongeveer 2 weken. Om de  werken te kunnen uitvoeren zal de werfzone 1 rijstrook rechts van de middenberm innemen. De werf start aan de voorsorteerstrook naar de Ring en schuift zo op richting stad. Op het einde van de werken worden beide stukken geasfalteerd. Tijdens de werken zal het verkeer ter hoogte van de werf slechts over 1 rijstrook kunnen passeren. Dit zal, zeker op drukke momenten, voor veel verkeershinder zorgen. AWV zal er echter alles aan doen om de werken zo snel mogelijk af te ronden en de hinder zo kort mogelijk te houden.

Grote hinder op Luitenant Lippenslaan richting stadGrote hinder op Luitenant Lippenslaan richting stadGrote hinder op Luitenant Lippenslaan richting stad