Veilig door het rood fietsen zonder boete (video)

Tijdens de districtsraad van 17 februari diende districtsraadslid Els Delanoeije (s.pa) een voorstel tot beslissing in over veilig door het rood fietsen zonder boete.

Uit het voorstel:

".... Half januari pakte de Antwerpse politie uit met een record. Op het kruispunt van de Carnotstraat met de Kerkstraat werden in 1u tijd 46 fietsers op de bon geslingerd omdat ze door het rood naar rechts het fietspad van de Carnotstraat opdraaiden. Goed voor 46 keer 165 euro want, zo zegt het verkeersreglement, een rood licht negeren is een zware overtreding.

Toch vormt de fietser die op deze plek het rode licht negeert op geen enkel moment, voor geen enkele andere weggebruiker een gevaar. Achter de hoek ligt geen zebrapad en voetgangers worden op geen enkele manier belaagd.

Er bestaat een verkeersbord, het bord B22, dat fietsers toelaat naar rechts af te slaan bij rood licht als dat geen gevaar oplevert voor de fietser of andere weggebruikers. Maar de overheid moet dit verkeersbord dan wel plaatsen. Deze situatie zorgt voor verwarring. Waar het negeren van het rode licht geen gevaar oplevert, kan de fietser er verkeerdelijk van uitgaan dat hij mag doorrijden. Zolang er geen B22 bord staat, blijft afslaan bij rood licht verboden.
 
Als fietser kan je hier enkel rekenen op de billijkheid van de controlerende politie. Het staat de politie vrij te verbaliseren of een verwittiging te geven. Het staat hen vrij boetes voor een zware overtreding te geven of te sensibiliseren.De politie van de stad Antwerpen zette haar mankrachten dus in om fietsers te beboeten die de verkeersveiligheid niet in het gedrang brachten.
 
Vele fietsers reageerden verbolgen. Onder hen ook veel Borgerhoutenaren die hier vaak passeren. De burgemeester van onze stad zei vorige week in de gemeenteraad dat de politionele actie het gevolg was van een groeiend aantal klachten van burgers over het conflict tussen voetgangers en fietsers, en benoemde dit fenomeen als de keerzijde van het verfietsen van de stad. Een kromme redenering want voor wie in Antwerpen fietst is het immers overduidelijk dat dit conflict enkel groter wordt omdat de fiets in onze stad ruimte krijgt ten koste van de voetganger, en niet genoeg ten koste van de auto. De Antwerpse sp.a voerde vorige zaterdag actie tegen dit beleid. We vinden het onaanvaardbaar dat wie in onze stad, in ons district, met de fiets rijdt zo hard wordt aangepakt, terwijl fietsers net hun steentje bijdragen om het gigantische mobiliteitsprobleem in onze stad aan te pakken, om het probleem van het fijn stof te beperken, om zorg te dragen voor het milieu.
 
Ook in Borgerhout zijn er heel wat kruispunten waarop het negeren van het rode licht door fietsers bij het afslaan naar rechts mogelijk is zonder gevaar. Ik denk hier bv aan de hoek van de Montenstraat met de Plantin Moretuslei, of aan de hoek van de Stenenbrug met de Noordersingel. Analoog aan het invoeren van fietsen in twee richtingen in éénrichtingsstraten, zou men er van uit kunnen gaan dat afslagen naar rechts bij rood licht overal wordt toegelaten, tenzij er tegenindicaties zijn om het niet toe te staan.
 
Vandaar mijn voorstel tot beslissing:

Het districtsbestuur vraagt aan het Antwerpse college van burgemeester en schepenen om een inventaris op te maken van alle kruispunten in het district Borgerhout waar fietsers door het rood licht veilig naar rechts kunnen afslaan, zonder daarbij een gevaar te vormen voor zichzelf of andere weggebruikers. Waar mogelijk kan het huidige voorrangsbord dan door het aanbrengen van een gele reflecterende sticker van een fiets omgevormd worden tot een verkeersbord B22."

Els Delanoeije (s.pa) over veilig door het rood fietsen zonder boete