Verkeersovertredingen in de Helmstraat (video)

Tijdens de districtsraad van 17 februari interpelleerde districtsraadslid Nahima Lanjri (CD&V) over verkeersovertredingen in de Helmstraat.

Uit de interpellatie:

" Een tijd geleden werd beslist om in een stukje van de Helmstraat eenrichtingsverkeer in te voeren, ter hoogte van De Zevensprong. Om het de automobilisten duidelijk te maken, werden zelfs twee borden met aanduiding van het eenrichtingsverkeer gezet. Toch wordt om de haverklap het eenrichtingsverbod genegeerd, omdat de chauffeurs geen zin hebben om om te rijden via het Laar of via de Lammekensstraat en de Kerkstraat. Dit is niet alleen een verkeersovertreding, het is ook gevaarlijk voor de andere weggebruikers die ervan uitgaan dat er geen wagens uit de andere richting komen.

Vraag:
Wat denkt het districtsbestuur aan de ferme negatie van dit eenrichtingsverbod te doen?
Is dit al doorgegeven aan de verkeerspolitie? Welke acties zijn al genomen en wat zal men nog
doen? "
Nahima Lanjri (CD&V) over verkeersovertredingen in de Helmstraat