Vandalisme in het Te Boelaerpark (video)

Tijdens de districtsraad van 17 februari stelde districtsraadslid Nahima Lanjri (CD&V) een mondelinge vraag over vandalisme in het Te Boelaerpark. 

Uit de mondelinge vraag:

".... Het is niet de eerste maal dat het gebouw door vandalen wordt belaagd. Er is al meermaals schade aangericht. Steeds opnieuw herstelde de scouts de aangerichte schade, gedeeltelijk betaald door de stad, maar ook door henzelf. Een kostprijs die begint op te lopen.
 
Welke stappen gaat het districtsbestuur ondernemen om verdere vernielingen te vermijden aan het paviljoen ?
Kan en wil het districtsbestuur middelen vrijmaken om het gebouw terug in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.
Heeft het districtsbestuur al een overleg gehad met de scouts over de toestand van het gebouw en de problematiek van de hangjongeren aan het gebouw. Zijn er afspraken hierover gemaakt met de scouts ?
 
De scouts is vragende partij om niet enkel het pand in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, maar ook in de toekomst beter te beschermen tegen vandalisme. Ze zijn dan ook vragende partij om het voorportaal toe te maken, zodat hangjongeren er niet meer kunnen rondhangen, en traliewerk te bevestigen aan alle ramen zodat ze moeilijker kunnen worden beschadigd of ingegooid. Wil het district deze concrete vraag vanuit de scouts mee ondersteunen ?
 
Dit gebouw is maar één voorbeeld van vandalisme in Borgerhout.
Uit verschillende bronnen heb ik vernomen dat er een duidelijk probleem van vandalisme is in het Te Boelaerpark. Ook
andere gebouwen zijn er al gevandaliseerd. Welke stappen gaat het districtsbestuur ondernemen om vandalisme aan te pakken in het Te Boelaerpark en erbuiten ?..."
Nahima Lanjri (CD&V) over vandalisme in het Te Boelaerpark