Hondenpoep (video)

Tijdens de districtsraad van 17 februari stelde districtsraadslid Kristine Matheussen (N-VA) een modenlinge vraag over "Hondenpoep".

"In navolging van mijn mondelinge vraag op de districtsraad van november laatstleden aangaande oa. de hondenpoep op het Maarschalk Montgomeryplein.

Tot ergernis van vele omwonenden en pleinbezoekers dien ik vast te stellen dat het bewuste plein vol ligt met hondendrol afkomstig van hardleerse hondenbezitters die, wanneer ze worden aangesproken betreffende opruiming van hondenpoep, erg agressief worden en zelfs dreigen hun hond als wapen te gebruiken.
 
Aangezien ik als districtsraadslid en hondenbezitter regelmatig word aangesproken door omwonenden, alsook om reden dat er zich op het plein een school bevind en zodoende de
kinderen regelmatige gebruiker zijn van het plein vragen wij het districtsbestuur met aandrang:
 
1/ Het toezicht door gemachtigde op regelmatige basis zou aanbevolen worden.
2/ de nodige sensiliberende borden van de stad Antwerpen die aanmanen tot het oprapen van hondendrol zouden aangebracht worden.

 

Kristine Matheussen (N-VA) over hondenpoep in Borgerhout